Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dynamicfolks4447

Tłumacz Przysięgły Niemieckiego, Angielskiego Grudziądz

http://glosator.com.pl W języku polskim słowo "przekład" ma stosunkowo wąski zakres znaczeniowy i używa się go zwykle, mówiąc sztuce przekładu lub artystycznym przekładzie tekstów literackich, np. dramatów Szekspira czy Biblii , natomiast słowo "tłumaczenie" jest bardziej ogólne i może dotyczyć zarówno tłumaczenia ustnego , jak i pisemnego wszelkiego rodzaju tekstów, zarówno literackich, specjalistycznych, jak i użytkowych. Technika tłumaczenia konsekutywnego sprowadza się zatem do selekcji najważniejszych informacji i przekazania kwintesencji komunikatu (stąd angielskie interpreter - „tłumacz żywego słowa” wywodzi się od czasownika interpret - „interpretować”).

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl